Giới Thiệu

  • Về Tí Toáy Atelier

Tí Toáy là một động từ thể hiện sự tìm tòi và sáng tạo không ngừng. Đó cũng chính là tinh thần hoạt động của chúng tôi. Xuất phát từ tinh thần đó, chúng tôi chọn mô hình hoạt động là một Xưởng Nghệ Thuật, nơi trẻ em được tiếp cận và trải nghiệm nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau

Ngay từ những ngày đầu thành lập (6/2013) cho đến nay, chúng tôi luôn trung thành theo đuổi triết lý: Khơi dậy sự "Mơ Mộng Và Bay Bổng" của trẻ em. Bạn thấy đấy, trẻ em ngày nay được bao vây bởi rất nhiều đồ dùng công nghệ, được tiếp xúc với rất nhiều thông tin, nhưng trẻ em ngày nay cũng thiếu đi sự hồn nhiên, sự mơ mộng và bay bổng.

Chúng tôi tin rằng, chỉ có sự Mơ Mộng Và Bay Bổng mới là nền tảng cho việc sáng tạo, và cũng chỉ có sự mơ mộng và bay bổng mới khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp và đáng yêu hơn.

Tại Tí Toáy, quan điểm giáo dục của chúng tôi hết sức cởi mở, chúng tôi không đề cao khái niệm đẹp hay xấu, không gieo vào đầu trẻ em suy nghĩ khó hay dễ để tránh gây áp lực khi sáng tạo. Tí Toáy luôn tôn trọng và nâng niu bất cứ ý tưởng và cách thể hiện nào của các bạn nhỏ. Trẻ em được tự do thể hiện ý tưởng của mình, được khuyến khích trải nghiệm nhiều phương thức khác nhau để vẽ.

Trong phương pháp giáo dục của Tí Toáy, chúng tôi nhấn mạnh đến việc cảm thụ nghệ thuật hơn là kết quả tác phẩm.

Chúng tôi có 8 chương trình nghệ thuật, trong đó có 3 chương trình dành cho nhóm trẻ 3-5 tuổi. 5 chương trình dành cho nhóm trẻ từ 5-15 tuổi. Các chương trình nghệ thuật của Tí Toáy được xây dựng dựa trên 3 nền tảng:

-          Visual Art - Nghệ thuật thị giác

-          Applied Art - Nghệ thuật ứng dụng

-          Media Art – Nghệ thuật đa phương tiện

  • Workshop

Ngoài các chương trình nghệ thuật dành cho trẻ em từ 3-15 tuổi, Tí Toáy Atelier thường xuyên tổ chức các chương trình workshop dành cho trẻ em, người lớn. Các workshop sẽ do Tí Toáy trực tiếp xây dựng nội dung hoặc liên kết với các nghệ sĩ Việt Nam cũng như quốc tế điều phối tổ chức. 

Một số workshop tiêu biểu: Lưu trú sáng tác, Tí Toáy Collaboration, Tí Toáy Discovery, Day At The Museum, Ti Toay Cinema, Stop Motion, Paper making, Character Design,...