Giỏ hàng

ĐỘI NGŨ HƯỚNG DẪN TÍ TOÁY

NGHIÊM CẨN

Đội ngũ hướng dẫn của Tí Toáy luôn ý thức rõ ràng về vai trò và trách nhiệm của một người thực hành giáo dục luôn đề cao thái độ nghiêm cẩn, chi tiết và tận tụy khi làm việc với người học là trẻ em. Tương lai phụ thuộc vào thế hệ trẻ em ngày hôm nay, do vậy ý thức nghiêm cẩn trong thực hành giáo dục ngày hôm nay là cách chúng ta xây dựng tương lai tốt đẹp ngày mai.

THẾ HỆ Z

90% đội ngũ hướng dẫn tại Tí Toáy thuộc thế hệ Z – một thế hệ trẻ, giàu sáng tạo và giàu cá tính độc lập. Đây là điểm khác biệt của Tí Toáy khi có đội ngũ trẻ và giàu năng lượng làm việc với trẻ em sẽ kích thích sự sáng tạo của người học nhiều hơn.

NGHỆ SỸ - THỰC HÀNH SƯ PHẠM

60% các khóa đào tạo nội bộ của Tí Toáy hướng tới việc đào tạo các kỹ năng sáng tác, chuyên môn nghệ thuật. 40% còn lại là các khóa đào tạo về tâm lý sư phạm và khả năng tổ chức quản lý lớp học. Một người hướng dẫn tại Tí Toáy hội tụ hai yếu tố: Một người nghệ sĩ và một người thực hành giáo dục.