Giỏ hàng

LỢI ÍCH TỪ MÔ HÌNH PROACTIVE CLASSROOM?

Tí Toáy áp dụng mô hình học tập Proactive Classroom – lớp học chủ động vì mô hình này sẽ giúp người học nâng cao khả năng tự học – tự thực hành và tự khái phóng bản thân. Mô hình PC của Tí Toáy khác căn bản với các mô hình học tập truyền thống ở yếu tố người học sẽ chủ động tất cả việc học tập của mình như: chuẩn bị học liệu – chọn lựa cách thể hiện – phát triển ý tưởng - hoàn thành tác phẩm mà không bị phụ thuộc quá nhiều vào người giáo viên.

Động lực và cảm hứng để chúng tôi thay đổi đó là những bất cập trong mô hình giáo dục truyền thống. Về hành vi và thói quen, học sinh sẽ đến lớp và chờ giáo viên giảng bài, sau đó giáo viên thị phạm làm mẫu, tiếp theo là quá trình thực hành của học sinh. Ở trong bất cứ công đoạn nào người học cũng đều phụ thuộc và bị ảnh hưởng bởi giáo viên, dẫn đến năng lực về sáng tạo của người học bị hạn chế rất nhiều.

Nhưng với mô hình Proactive Classroom mục tiêu quan trọng và cũng là mong mỏi lớn nhất từ sự thay đổi này đó kiến tạo ra một thế hệ trẻ em có:

  • Tính cá nhân hoá - Individualization
  • Cá tính hoá - Personalization

Đây là hai yếu tố then chốt trong lĩnh vực giáo dục nghệ thuật. Chúng tôi tin rằng, một người có năng lực sáng tạo và có những phát kiến mới trước hết phải là người có hai tính cách trên. Ngoài ra, lợi ích từ mô hình này mang lại cho người học đó là:

  • Học sinh luôn tin tưởng vào khả năng thực hành của mình
  • Hình thành thói quen chủ động/ tự lập trong học tập
  • Không bị giới hạn bởi ý tưởng và cách thể hiện

NHỮNG NỀN TẢNG THAM KHẢO

Ban đầu, Tí Toáy tham khảo mô hình học tập Micro School từ học viện Khan Lab School dó Sal Khan sáng lập, một nhà giáo dục người Mỹ. Sau khi tìm hiểu rộng hơn chúng tôi phát hiện ra những nhà sư phạm có tên tuổi và tầm nhìn lớn đã thực sự làm điều đó từ nhiều năm về trước như giáo sư Phạm Toàn, nhà sư phạm Hồ Ngọc Đại.

Với kinh nghiệm thực tế cũng như quan điểm giáo dục của mình, Tí Toáy tin rằng đây sẽ là mô hình học tập của tương lai, là nền tảng học tập cho thế hệ Alpha - Generation Alpha. Vì thế hệ này có hệ số tính cách cá nhân và cá tính rất cao.

Tí Toáy là đơn vị tiên phong áp dụng thành công mô hình học tập Proactive Classroom trong lĩnh vực giáo dục nghệ thuật tại Việt Nam.