Giỏ hàng

NỀN TẢNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Các giáo trình của Tí Toáy Atelier (lớp trẻ em) được viết và xây dựng dựa trên ba nền tảng:

  • Visual Art – nghệ thuật thị giác
  • Applied Art – nghệ thuật ứng dụng
  • Media Art – nghệ thuật đa phương tiện

TƯ DUY HÌNH ẢNH

Trẻ em tư duy bằng hình ảnh trước khi tư duy bằng ngôn ngữ do vậy để trẻ tiếp xúc với hội họa, nghệ thuật từ sớm sẽ giúp trẻ kích thích khả năng tư duy bằng hình ảnh. Nghệ thuật thị giác giúp trẻ tăng cường sự tưởng tượng về hình khối, màu sắc và sự phong phú về ý tưởng sáng tạo. Tư duy bằng hình ảnh là một trong những yếu tố căn bản xây dựng năng lực sáng tạo cho trẻ em ngay từ khi còn nhỏ.

THỰC HÀNH ĐA CHẤT LIỆU

Các bài thực hành tại Tí Toáy luôn đa dạng về cách thức thể hiện và phong phú về chất liệu sử dụng. Ở Tí Toáy không có khái niệm đúng – sai / xấu – đẹp, mọi ý tưởng và cách thể hiện của trẻ em đều được đón nhận và tôn trọng. Trong phương pháp giảng dạy thiên về thực hành, Tí Toáy không can thiệp và chỉnh sửa tác phẩm của học sinh. Tí Toáy khuyến khích trẻ em thử nghiệm nhiều chất liệu khác nhau để sáng tạo ra một tác phẩm thay vì bị bó buộc bởi một phong cách. Với cách thức này trẻ học được cách tìm ra nhiều giải pháp cho một vấn đề

BỔ SUNG NHỮNG KHUYẾT THIẾU

Các chương trình của Tí Toáy Atelier được xây dựng nhằm bổ sung những hạn chế, khuyết thiếu trong giáo dục nghệ thuật chính khóa tại nhà trường và gia đình hiện nay chưa có điều kiện thực hiện. Với thời gian 120 phút/1 buổi học cùng không gian, chất liệu đa dạng, trẻ được tiếp cận với giáo dục nghệ thuật một cách đầy đủ và đa dạng hơn.

TRỊ LIỆU NGHỆ THUẬT

Với các giáo trình của Tí Toáy Therapy (lớp người lớn) các chương trình được xây dựng dựa trên nền tảng Art Therapy – trị liệu nghệ thuật. Tí Toáy Therapy hướng người học sử dụng các kỹ thuật sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề về tâm lý, tinh thần.

Tí Toáy Therapy mang đến những trải nghiệm nghệ thuật kết hợp cùng tâm lý nhằm giúp người học tái tạo những năng lượng tích cực.