Nghệ thuật thời kỳ Tiền Sử – Phục Hưng

Tiền Sử và Phục Hưng là hai thời kỳ hoàng kim và phát triển rực rỡ nhất của nghệ thuật thế giới, phát triển nên nhiều trường phái nổi bật và nhiều tượng đài bất diệt cho đến ngày hôm nay. Khoá học Nghệ thuật thời kỳ Tiền Sử & Phục Hưng dành riêng cho trẻ từ 8-12 tuổi để các bé có không gian tìm hiểu, khám phá, có những trải nghiệm cá nhân với nghệ thuật trừu tượng và mở rộng tầm mắt trước thế giới rộng lớn.

ĐĂNG KÝ