Tí Toáy Tập Tành

Trẻ được tiếp cận và làm quen với những kiến thức căn bản nhất trong nghệ thuật với khoá học Tí Toáy Tập Tành. Với ba học phần Hình Ảnh – Tưởng Tượng và Chất Liệu, trẻ tìm hiểu và thực hành kết hợp các kiến thức hội hoạ nét – hình – khối cùng các trò chơi thị giác. Trẻ cũng được rèn luyện khả năng tư duy, phát triển ý tưởng và xây dựng nội dung tác phẩm ở mức độ cơ bản.

ĐĂNG KÝ