Rồng Rắn Lên Mây

Khoá học Rồng Rắn Lên Mây có nội dung hướng tới các kiến thức và trải nghiệm thực hành nghệ thuật truyền thống châu Á như Việt nam, Trung Quốc và Nhật Bản với kho tàng hình thức sáng tạo độc đáo: sơn mài, vẽ lụa, tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống, mặt nạ giấy bồi… Với nền tảng kiến thức nghệ thuật được xây dựng từ nhỏ, trẻ có thể tự tin và hoà nhập ở bất kỳ môi trường nào trong sự giao thoa giữa các nền văn hóa đang diễn ra nhanh chóng hiện nay.

ĐĂNG KÝ