Giỏ hàng

CÁC KHÓA HỌC TẠI TÍ TOÁY

Tí Toáy Cảm Nhận
Độ tuổi tham gia: 3- 5 tuổi
Tập Tành Tí Toáy
Độ tuổi tham gia: 5 - 7 tuổi
Tí Toáy Sắp Đặt
Độ tuổi tham gia: 7 - 15 tuổi

MÔ HÌNH LỚP HỌC

NỀN TẢNG CHƯƠNG TRÌNH

ĐỘI NGŨ HƯỚNG DẪN

TÍ TOÁY LÀ MỘT HÀNH TRÌNH

TÍ TOÁY LÀ MỘT HÀNH TRÌNH

Tí Toáy đã có 05 cơ sở lớn tại Hà Nội với các dịch vụ giáo dục chuyên biệt:


Tí Toáy Atelier: Chương trình nghệ thuật dành cho trẻ em từ 1,5 tuổi đến 15 tuổi


Tí Toáy Therapy: Chương trình nghệ thuật được xây dựng dựa trên nền tảng Art Therapy dành cho người đi làm, trung niên và người già.


Tí Toáy Planet: Sản phẩm sáng tạo và các sự kiện nghệ thuật cho gia đình

TÍ TOÁY VỚI TRUYỀN THÔNG

TÍ TOÁY STORY