Giỏ hàng

MÔ HÌNH LỚP HỌC

NỀN TẢNG CHƯƠNG TRÌNH

ĐỘI NGŨ HƯỚNG DẪN

TÍ TOÁY LÀ MỘT HÀNH TRÌNH

TÍ TOÁY LÀ MỘT HÀNH TRÌNH

Tí Toáy Atelier là một mô hình giáo dục nghệ thuật, bao gồm:


Tí Toáy Atelier: Chương trình nghệ thuật dành cho trẻ em từ 1,5 tuổi đến 15 tuổi


Tí Toáy Therapy: Chương trình nghệ thuật được xây dựng dựa trên nền tảng Art Therapy dành cho người đi làm, trung niên và người già.


Tí Toáy Planet: Sản phẩm sáng tạo và các sự kiện nghệ thuật cho gia đình

TÍ TOÁY VỚI TRUYỀN THÔNG

TÍ TOÁY STORY